Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Skola

På Gotland finns skolor för alla åldrar.

Skolorna finns runt om på ön.

Barnomsorg och förskola 

På förskolorna går barn som är mellan 1 till 5 år.
Läs mer om barnomsorg och förskola

Grundskola 

Det finns 35 grundskolor på Gotland.
Läs mer om grundskolan

Gymnasieskolan 

Ungdomar som har slutat i grundskolan
kan fortsätta att studera i gymnasieskolan.
På Wisbygymnasiet finns det
17 gymnasieprogram. 

Läs mer om gymnasieskolan

Särskolan 

Elever som inte klarar den vanliga skolan för att de har 
någon funktions-nedsättning kan få gå i särskolan.
Utbildningen på särskolan är anpassad till vad varje elev klarar.

Läs mer om särskolan

Kulturskolan 

Kulturskolan är till för dig som gillar musik, dans, konst eller teater.
Det är en frivillig skola där du går på din fritid.
Läs mer om kulturskolan

 

Läs mer om studier för vuxna här