Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Hälso- och sjukvård

På de här sidorna skriver vi på lättläst svenska om hälso- och sjukvården på Gotland.

Så här gör du om du blir sjuk

Du kan ringa till vården om du är sjuk eller om du har skadat dig.

Ring 1177 för att få råd

Du kan ringa telefonnumret 1177 till Sjukvårdsrådgivningen hela dygnet, både på dagen och på natten.

Du kan fråga om sjukvård, hälsovård och tandvård. En sjuksköterska hjälper dig att hitta rätt vård.

Du får veta om det är något du kan göra själv för att bli frisk eller om du behöver träffa en sjuksköterska eller en läkare.

Ring vårdcentralen för att få råd eller boka tid

Du kan ringa till din vårdcentral under dagen för att få råd eller för att boka en tid till en läkare eller sjuksköterska.

När du ringer till vårdcentralen får du oftast svar av en automatisk telefonsvarare.

Du ska då knappa in ditt riktnummer och telefonnummer. När du har gjort det säger en automatisk röst vilken tid vårdcentralen kommer att ringa tillbaka till dig.

Ring 112 om någon är akut sjuk eller allvarligt skadad

Ring 112 om du eller en annan person är akut sjuk eller har skadat sig allvarligt. 

När du ringer 112 kommer en ambulans.

Vill du veta mer?

1177 Sjukvårdsrådgivning

www.1177.se/gotland (Sidan är inte på lättsvenska)

Vårdcentraler

På Gotland finns det vårdcentraler i Hemse, Slite och Visby. Du får själv välja vilken vårdcentral du vill ha som din fasta vårdcentral.
 
På vårdcentralen jobbar läkare, distriktssköterskor och sjuksköterskor. De undersöker dig och ger dig behandling. Om du behöver speciell vård hjälper de dig att få vård av en läkare eller sjuksköterska som har speciella kunskaper.
 
På vårdcentralen kan du också få hjälp om du till exempel har diabetes, om du har astma eller allergi, om du vill gå ned i vikt eller vill sluta röka.
 

Barnavårdscentral

Om ditt barn är sjukt kan du ringa till barnavårdscentralen och få råd. Barnavårdscentralen ligger ofta i vårdcentralen eller nära vårdcentralen.

Sjukhus

På Gotland finns ett modernt akutsjuk, Visby lasarett. Där kan du få akut sjukvård och speciell sjukvård.  Sjukhuset tar emot dig om du blir akut sjuk eller allvarligt skadad dygnet runt årets alla dagar.

När du blir svårt akut sjuk eller allvarligt skadad kan du ringa telefonnumret 112 för att få en ambulans. Du kan också själv åka till akutmottagningen på lasarettet.

Det är viktigt att du kommer ihåg att du ska ringa till 1177 Sjukvårdsrådgivningen om du inte är svårt akut sjuk. På 1177 Sjukvårdsrådgivningen får du veta om det är något du kan göra själv för att bli frisk eller om du behöver träffa en sjuksköterska eller läkare.

Tandvård

Folktandvården Gotland har kliniker i Hemse, Roma, Slite och Visby som ger tandvård. Du kan också få tandvård hos en privat tandläkare. Du får själv välja till vilken tandläkare och till vilken klinik du vill komma. Du ringer till kliniken och bokar en tid. Klinikerna ger vanlig tandvård till både barn och vuxna.

Om du behöver speciell tandvård hjälper din tandläkare dig så att du får komma till en specialisttandläkare som ger dig rätt behandling.

Om du behöver akut tandvård

Om du behöver akut tandvård ska du ringa till din tandläkare. Om du inte får tid där är du välkommen till Folktandvårdens akutmottagning. Ring Folktandvårdens akutmottagning för tidsbeställning på telefon 0498-20 36 79.

Kostnad för tandvård

Avgiften för tandvård är olika för olika sorters behandlingar. Du har rätt att få veta vad behandlingen kommer att kosta innan du får den. Tandvården är gratis till och med det år som du fyller 21.

Dina rättigheter i vården

Dina rättigheter i vården

Region Gotland vill att du känner dig trygg och säker när du besöker vården. Fråga personalen om det är något du vill veta eller om det är något du inte förstår. Säg till om något gör ont eller om det känns obehagligt.

Du har rätt att vara med och bestämma om din vård. Du ska få veta vilka undersökningar och behandlingar som är planerade för dig. Ta reda på hur behandlingen ska fortsätta när du kommer hem.

Berätta om dina besvär och svara på frågor när du träffar läkaren. Läkaren behöver veta mycket om de besvär som du har sökt vård för. Det är för att du ska få en så bra behandling som möjligt.

Rätt till tolk

Om du inte förstår svenska så bra eller har en hörselnedsättning har du rätt att få hjälp av en tolk. Säg till att du behöver en tolk redan när du bokar en tid hos vårdcentralen.

Avgifter

Betala helst med bankkort i vården. Du kan också få en räkning skickad hem till. När du får sjukvård ska du betala en avgift. Det är inte olika avgifter om du besöker en läkare, en sjuksköterska eller någon annan behandlare. Men det är gratis om du är 85 år eller äldre. Blir du inlagd på sjukhus kostar en dag aldrig mer än 100 kronor. Sjukvården är gratis för barn och ungdomar till de blir 18 år.

 Om du inte kommer

Om du inte kan komma till ett besök måste du tala om det så fort som möjligt. Annars får du betala ändå. Du får en räkning hem i brevlådan.

Så här betalar du

Du ska helst betala med ett bankkort eller få en räkning skickad hem till dig.

Högkostnadsskydd

Det finns en gräns för hur mycket du behöver betala för sjukvård. Det heter högkostnadsskydd. Du behöver aldrig betala mer än 1100 kronor på tolv månader. När du har betalat 1100 kronor  får du ett frikort. Frikortet gäller för tiden som är kvar på de tolv månaderna.

Här är ett exempel

Du träffar en läkare i mars. Sedan besöker du sjukvården flera gånger och i september har du betalat totalt 1100 kronor. Då får du ett frikort och behöver inte betala något förrän i mars nästa år.

Det här räknas inte in i högkostnadsskyddet

Avgifter som du har betalat då du har varit inlagd på sjukhus räknas inte in i högkostnadsskyddet. Avgifter för hjälpmedel, graviditetstester, hälsokontroller och vaccinationer räknas inte heller in i högkostnadsskyddet.

Att välja vårdcentral

Alla som bor på Gotland har en fast vårdcentral. Du kan välja vårdcentral och eller läkare själv. Om du inte väljer får du en vårdcentral som ligger nära där du bor. När du behöver vård kan du ringa till den vårdcentral som du har valt. Du kan också ringa en annan vårdcentral. Du kan byta vårdcentral när du vill.

Så här byter du vårdcentral

Det finns två sätt att byta vårdcentral. Du kan fylla i en blankett och skicka den till den vårdcentralen du vill byta till. Du kan också få blanketten på din vårdcentral. Adressen som du ska skicka blanketten till står på blanketten.

Vårdgarantin

Om du plötsligt blir sjuk eller skadad får du vård på sjukhus eller vårdcentral så fort som möjligt. Men om du behöver annan vård kanske du måste vänta en tid. Då finns det en vårdgaranti som betyder att du ska få vård inom en viss tid.

Det här betyder vårdgarantin

  • Du ska få prata i telefon med vårdcentralen och 1177 Sjukvårdsrådgivningen samma dag som du söker vård.
  • Om du bedöms behöva en medicinsk bedömning av ditt hälsoproblem ska du få det av legitimerad personal inom tre dagar.
  • Om din läkare på vårdcentralen säger att du behöver speciell vård  så ska du få en tid hos en specialistläkare inom 90 dagar.
  • Om du sedan behöver en behandling ska du få den inom 90 dagar.

Hjälp hos annat landsting eller annan region

Om Region Gotland inte kan ge dig vård inom den tid som vårdgarantin säger kan du få hjälp i en annan region.

Din patientjournal och sammanhållen journalföring

Lagen säger att landstingen och regionerna måste skriva anteckningar om dig i en journal när du söker sjukvård eller tandvård. Det är för att du ska få en bra och säker vård.

I journalen sparas uppgifter om undersökningar och behandlingar, vilken sjukdom du har och om du har varit inlagd på sjukhus. Bara du själv och personalen som vårdar dig har rätt att läsa journalen.

Sammanhållen journalföring

Den du söker vård hos kan titta på uppgifter om dig i journaler som du har på andra vårdställen. Det kallas för sammanhållen journalföring. Du har rätt att säga nej till sammanhållen journalföring. Om du vill säga nej till sammanhållen journalföring eller få en lista på vem som har läst din journal ska du kontakta enhetschefen vid den mottagning du vårdats.

Om du har synpunkter eller klagomål

Om du har frågor om vården eller om du inte är nöjd med vården har du rätt att klaga. Du kan prata med personalen om det som inte är bra. Om du tycker att det är svårt att prata med läkare och sköterskor om det som inte är bra kan du kontakta patientnämnden.

Telefonnumret till patientnämnden är 0498 - 26 80 62

E-postadressen till patientnämnden är registrator-pan@gotland.se

Adressen till patientnämnden är:

Patientnämnden

621 81 Visby