Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Om Region Gotland

Hela Gotland är en region sedan 1 januari 2011.

Region Gotland tar hand om många saker.
Skolor, gator och vård av äldre.
Sopor, fotbollsplaner och brandkåren.
Du möter Region Gotland varje dag när du är på Gotland.

Regionen sköter även sjukvården och bussarna på ön.

Regionen arbetar också med frågor som rör Gotlands framtid.

Klicka på rubrikerna nedan eller i menyn.

 

Det här gör Region Gotland

Region Gotland är indelad i olika delar.
De kallas förvaltningar.
Varje förvaltning har ansvar för ett område.

Läs mer här om vad Region Gotland gör.


Vem bestämmer?

Det är politikerna som bestämmer i en region.
Förvaltningarna styrs av politiker i en nämnd.

Lär mer här om vilka som bestämmer.


Vi jobbar i Region Gotland

Många gotlänningar arbetar hos Region Gotland.
Här finns många olika yrken.

Läs mer här om vilka som jobbar i Region Gotland.


Vårt Gotland 2040

Region Gotland har ansvar för utvecklingen på ön.
Vårt Gotland 2040 är en plan för framtiden.
Så vill vi att det ska vara att på Gotland år 2040.

Läs mer om Vårt Gotland 2040 här.