Kontakt

Hälsoskyddsinspektörer

Niklas Rane
Telefon: 0498-26 99 01
E-post: niklas.rane@gotland.se

Jonatan Levin
Telefon: 0498-26 97 28
E-post: jonatan.levin@gotland.se

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00

E-post: registrator-mbn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälsoskydd

Region Gotland ansvarar för att se efter så att verksamheter på Gotland bedrivs på ett sätt som säkerställer en hälsosam och god miljö.  

Det gör vi genom att göra tillsyn på olika verksamheter. Exempelvis gör vi tillsyn på skolor, förskolor, bassängbad och strandbad. Vi arbetar också med olika hygieniska verksamheter, alltså sådana som gör tatueringar, fotvård, piercings eller akupunktur till exempel. 

En annan del i vårt uppdrag är också att ta emot och följa upp klagomål om buller, fukt, mögel, ventilation, temperatur eller lukt.

Vårt arbete styrs av Miljöbalken. 

Kontakta oss! 

  • Kontakta gärna oss på Miljö- och hälsoskydd så hjälper vi dig att göra rätt. Du kan nå oss via mail på registrator-mbn@gotland.se eller på telefon på nummer: 0498- 269000.