Kontakt

Hälsoskyddsinspektörer

Niklas Rane
Telefon: 0498-26 99 01
E-post: niklas.rane@gotland.se

Jonatan Levin
Telefon: 0498-26 97 28
E-post: jonatan.levin@gotland.se

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00

E-post: registrator-mbn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälsoskydd

Tillsynen inom hälsoskydd har syftet att förhindra att människor blir besvärade eller sjuka på grund av miljön.

Tillsyn bedrivs t.ex. vid skolor, förskolor, bassängbad, strandbad och hygieniska verksamheter (tatuering, fotvård, piercing, akupunktur).

Hälsoskyddsarbetet innebär även hantering av klagomål om t.ex. buller, fukt, mögel, ventilation, temperatur eller lukt.

Arbetet med hälsoskydd styrs framförallt av Miljöbalken med förordningar. Även Folkhälsomyndighetens författningssamling, Socialstyrelsens författningssamling, Smittskyddslagen och Strålskyddslagen är vägledande.

Målet med hälsoskyddsarbetet är att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.