BUN § 41

Utskrivet från: http://gotland.se/43212

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-05-06
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-04-15

BUN § 41
Budget 2010 och flerårsplan 2010-2014

Dnr 2009/58:04