BUN § 46

Utskrivet från: http://gotland.se/43207

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-05-06
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-04-15

BUN § 46
Rapporter

a. Ekonomichef Elisabeth Österdahl lämnade en muntlig prognos för den delårsrapport som skall lämnas 20
april
b. Skoldirektör Peter Molin lämnade en muntlig rapport om läget ang tillsättningen av ny nämndsekreterare.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporterna godkänns