2009-04-08, §§ 50-70

Utskrivet från: http://gotland.se/43016
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2009-04-08

Register

Byggnadsnämnden 2009-04-08
Plats:
S 3, Tekniska förvaltningen
Tid: 14.00-16.15
Närvaro
Beslutande
Lars Thomsson, ordf
Håkan Onsjö, v ordf, ej §§ 52-53
Lars Jakobsson
Eva Ahlin
Per-Anders Croon
Anna Enström
Lilly Wizén
Bertil Eneqvist
Daniel Bergvall

Ersättare
Allan Olofsson
Johan Malmros
Mikael Eriksson, §§ 52-53
Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
 
21 april 2009
Datum för anslags uppsättande 
22 april 2009
Datum för anslags nedtagande 
14 maj 2009