2009-03-11, §§ 29-49

Utskrivet från: http://gotland.se/42981
Byggnadsnämnden 2009-03-11
Plats:
S3, Tekniska förvaltningen, Bremergränd 1 Visby
Tid: 14.00-17.30
Närvaro
Beslutande
Lars Thomsson, ordf
Håkan Onsjö, v ordf,ej §§ 33-34
Lars Jakobsson
Eva Ahlin
Per-Anders Croon
Sven-Åke Malmberg
Lilly Wizén
Bertil Eneqvist
Tore Tillanderej, ej §§ 40-49

Ersättare
Göthe Malmros, tjänstg §§ 33-34
Anna Enström tjänstg §§ 40-49
Lena Lingvall
Daniel Bergvall
Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
 
20 mars 2009
Datum för anslags uppsättande 
23 mars 2009
Datum för anslags nedtagande 
14 april 2009