Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Politik och demokrati

Det är politikerna som bestämmer i regionen.
Men det är vi som bor på Gotland som väljer
vilka politiker vi ska ha.
Det är demokrati.

Vart fjärde år är det val.
Då får alla gotlänningar som fyllt 18 år rösta.
Ett parti som får många röster
får mer att säga till om.
Många röster gör att partiet får använda fler politiker som får vara med och bestämma.
 

Regionfullmäktige bestämmer över hela Region Gotland.
Regionstyrelsen styr och samordnar Region Gotland.
 

Nämnderna styr förvaltningarna.
Varje nämnd har ansvar för olika saker, som skolor, sjukvård eller gator.

Läs mer om regionfullmäktige
Läs mer om regionstyrelsen
Läs mer om regionråden
Läs mer om nämnderna


Medborgarförslag

Har du en idé?
Är det något som Region Gotland kan bestämma?
Då kan du lämna ett medborgarförslag.
Läs mer här om medborgarförslag


Offentlighetsprincipen

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges fyra grundlagar.
Där står att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar.
Läs mer här om offentlighetsprincipen