Kontakt

Enhet geografisk information

E-post: gis@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Geografisk Information

GIS är förkortning av geografisk informationssystem, där kartan är grunden för att kunna presentera information. Så länge information kan kopplas till en geografisk plats, kan vi visa den på kartan till exempel vägar, byggnader och vattendrag.

Kartan är ett fantastiskt hjälpmedel för dig som ska hitta rätt, vare sig det handlar om din fastighet eller om hur du kommer till den bästa badplatsen. Den är också ett bra använda till att visualisera och förtydliga det man vill berätta, till exempel statistik över befolkning eller hur långt man kommer på en viss tid från en särskild punkt.

Enheten geografisk information kan erbjuda dig konsultation och tjänster inom geografisk information till exempel att sätta data på en karta eller att analysera geodata. 

Enheten strävar efter att främja utveckling av användningen av digital geodata och sköter driften av datasystemen som hanterar detta.

 

Leveransformat

Vi levererar och accepterar nedanstående filformat:

.doc (Word2000)

.xls (Excel2000)

.txt

.pdf

.dwg (2010)

.dxf (2010)

.shape (ArcGIS)

.tab (MapInfo)