Kontakt

Enhet geografisk information

E-post: gis@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kartor och GIS

I webbkartorna kan du tända och släcka olika lager, söka efter adress, fastighet med mera. Kartorna fylls hela tiden på med intressant och viktig information för medborgare, besökare, näringsliv och tjänstemän.

Besök gärna vår Kartportal för att ta del av alla våra webbkartor. Här hittar du exempelvis kartor för skolor, upplevelser och Gotlandskartan som samlar det mesta i en och samma karta. 

Har du frågor om en karttjänst, kontakta gis@gotland.se

 

Vad är GIS?

GIS kan göra nytta i de sammanhang där det geografiska läget har betydelse. GIS står för Geografiskt informationssystem, ett system för att samla in, lagra, analysera och visualisera platsbunden information. Den är grunden för all dokumentation av regionens byggnader, vägar, lekplatser och mycket mer. GIS har möjlighet att redovisa dåtid, nuvarande status, göra prognoser samt bidra till planeringen framåt.

Vi som arbetar med GIS kan samla in information från olika källor och därefter visualisera informationen i en karta. Vi genomför även analyser som kan användas som beslutsunderlag för regionens tjänstemän. Inom offentlig verksamhet är GIS ett användbart verktyg för både handläggning och beslutsfattning.