§ 81 Försäljning av Hörsne Prästgården 1:4 (f.d. skolan)

Utskrivet från: http://gotland.se/42853
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 81
Försäljning av Hörsne Prästgården 1:4 (f.d. skolan)

AU § 80
KS2009/102-25
- Tekniska nämnden 2009-02-25, § 46
- Ledningskontoret 2009-03-06

Tekniska nämnden har föreslagit att fastigheten Prästgården 1:4 i Hörsne som inrymt skolan ska säljas för 850 000 kr. Fastigheten är bokförd till drygt 220 000 kr och omfattar ca 5 800 kvm.

Ledningskontoret tillstyrker förslaget.

Kommunstyrelsens beslut

  • Fastigheten Gotland Hörsne Prästgården 1:4 försäljs till Anna Granat och Jens Östberg för 850 000 kr och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.

  • Register