§ 90 Remiss. Ansökning om kameraövervakning

Utskrivet från: http://gotland.se/42844
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 90
Remiss. Ansökning om kameraövervakning

AU § 89
KS2009/107 -10
- Länsstyrelsen 2009-03-04
- Ledningskontoret 2009-03-18

Länsstyrelsen har för yttrande remitterat ansökning om kameraövervakning från JTT Restaurang AB avs. Wallers krog.

Ledningskontoret har föreslagit att ansökan ska tillstyrkas

Kommunstyrelsens beslut

  • Ansökan tillstyrks.

  • Register