§ 93 Överenskommelse om brottsförebyggande arbete

Utskrivet från: http://gotland.se/42841
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 93
Överenskommelse om brottsförebyggande arbete

AU § 91
KS2009/126-00
- Ledningskontoret 2009-02-03

Ledningskontoret har framlagt förslag till överenskommelse mellan Gotlands kommun och Polismyndigheten Gotland om samverkan för ökad trygghet under 2009 och 2010.

Under fem huvudområden för arbetet – Ungdomar. Narkotikabrottslighet. Brott och trygghet i offentlig miljö. Brott i nära relation. Trafiknykterhet. – preciseras konkreta insatser och ansvar.

Anm : I november 2007 beslöt kommunstyrelsen inrätta den regionala samverkans­gruppen – nätverket - Tryggare Gotland och upplösa Gotlands brottsförebyggande råd och Samordningsgruppen för missbruksfrågor. Ordförande i gruppen är kommunalrådet Gustaf Hoffstedt (M). Sammansättningen reglerades inte men förutsattes bestå bl.a. av representanter från statliga organ – länsstyrelsen, polismyndigheten, kriminalvården – och kommunala – kultur- och fritid, psykiatri, socialtjänst, skola och GotlandsHem.

Kommunstyrelsens beslut

  • Det upprättade förslaget till överenskommelse godkänns.

  • Register