§ 94 Ändring av lokala ordningsföreskrifter

Utskrivet från: http://gotland.se/42840
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 94
Ändring av lokala ordningsföreskrifter

AU § 92
KS2009/125-00
- Ledningskontoret 2009-03-02
Ledningskontoret har föreslagit att alkoholförtäringsförbudet ska utvidgas till att gälla också inom kv. Korpen. Förslaget innebär en ändring av 13 § Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gotlands kommun.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 • 13 § Allmänna ordningsföreskrifter för Gotlands kommun ska ha följande lydelse:

  Förtäring av alkohol
  13 §
  Spritdrycker, vin och starköl får inte annat än i samband med tillåten utskänkning därav, förtäras inom följande områden:

  Visby
  Området som norrifrån begränsas av tänkt linje från strandkanten upp till Lasarettsgatan - Lasarettsgatan - S:t Göransgatan söderut - Norderväg österut - rondellen - Kung Magnus väg - Jägargatan - Norra Hansegatan söderut - Skolportsgatan - Kung Magnus väg söderut - Peder Hardings väg västerut - Söderväg - Sören Norrbys gata västerut - tänkt linje från Sören Norrbys gata ned till strandkanten.

  Kvarteret Korpen, omgivet av gatorna Norra Hansegatan, Birkagatan, Tjelvarvägen och Brömsebrovägen.

  Slite
  Området mellan Storgatan och Stationsgatan med början vid Genvägen fram till och med hamnområdet inkluderande bägge pirarmarna.

  Hemse
  Området som avgränsas av Fardhemsvägen och dess södra anslutning till Storgatan - Ronevägen - Bangårdsgatan, inkluderande området vid busstationen, - skolgården, inkluderande området runt sim- och ishallen, - Norrgatan - Nygatan - Ängsgatan - Hagagatan fram till Fardhemsvägen.

  Förtäring av angivna drycker får ej heller ske på kyrkogårdar och begravnings­platser.

 • Register