§ 100 Förslag till kostpolicy

Utskrivet från: http://gotland.se/42834
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 100
Förslag till kostpolicy

AU § 99
KS2009/77-00
- Ledningskontoret 2009-01-30

Ledningskontoret har upprättat förslag till kostpolicy och föreslår att den remiss­behandlas.

Kommunstyrelsen har tidigare (§ 60/ 2009) beslutat att frågan om kostorganisation och kostpolicy ska bli föremål för medborgardialog.

Kommunstyrelsens beslut

  • Förslaget remitteras för synpunkter enligt upprättat förslag till sändlista. Partierna ska också inbjudas att lämna synpunkter.

  • Register