§ 103 Regionalt tillväxtbidrag till projektet ”Driven by the wind”

Utskrivet från: http://gotland.se/42831
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 103
Regionalt tillväxtbidrag till projektet ”Driven by the wind”

AU § 102
KS2009/62-14
- Ledningskontoret 2009-03-06

Ledningskontoret föreslår att Produkt Gotland ska beviljas 450 000 kr för projektet ”Driven by the wind” som syftar till att påskynda introduktionen av elbilar hos småföretagare och turistföretag på Gotland. Projektet är en regional del av ett projekt (Vind i tankarna) som drivs av IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskaps­akademien.

Kommunstyrelsens beslut

  • För projektet ”Driven by the wind” beviljas Produkt Gotland 50,00 % av projektets upparbetade kostnader eller 45,00 % av projektets totala kostnader, inklusive värdet av företagens tid, dock högst 450 000 kr ur 2009 års anslag 1:1, Regionala tillväxtårgärder.

  • Beslutet avser perioden 1 mars – 31 december 2009. Slutrekvisition och skriftlig slutrapport med utfall av indikatorer ska ha inkommit senast 15 februari 2010. Avdelningen för regional utveckling informerar sökanden om övriga villkor för stödet.

  • Register