§ 140 Ledamöter i bibliotekskommitté

Utskrivet från: http://gotland.se/4283
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-10-16

§ 140
Ledamöter i bibliotekskommitté

Kommunstyrelsen avser att utse de kommunala ledamöterna i bibliotekskommittén 2003.

Kommunen utser tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. Under 2003 innehar kommunen ordförandeskapet.

Under 2001-2002 har kommunen representerats av:
  • Kfn:s ordförande Torsten Gislestam, ersättare vice ordförande Margareta Persson
  • Ulla Pettersson med ersättare Christer Lundin och
  • Anders Gripne med ersättare Leif Ajpe.

    Kultur- och fritidsnämnden har möjlighet att lägga förslag i ärendet för 2003 vilket dock begränsas till att avse tjänstemän där omval föreslås för samtliga.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen

  1. Som ledamöter och ersättare i bibliotekskommittén föreslås
  2. Ulla Pettersson med ersättare Christer Lundin
  3. Anders Gripne, med ersättare Leif Ajpe