§ 108 Årsrapporter

Utskrivet från: http://gotland.se/42826
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 108
Årsrapporter

- Årsrapporter
- Förvaltningsutskottet 2009-02-16, § 1

Ledningskontoret har framlagt årsrapport för verksamheten vid kontoret 2008 och för politikerorganisationen.

Kommunstyrelsens beslut

  • Årsrapporterna läggs till handlingarna.

  • Register