§ 109 Förordnande av beslutsattestanter vid serviceförvaltningen 2009

Utskrivet från: http://gotland.se/42825
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 109
Förordnande av beslutsattestanter vid serviceförvaltningen 2009

- Serviceförvaltningen 2009-03-18

Serviceförvaltningen har framlagt förslag till beslutsattestanter för sin verksamhet 2009.

Kommunstyrelsens beslut

  • För serviceförvaltningen förordnas besluts­attestanter och ersättare för dessa 2009 enligt upprättat förslag.

  • Förvaltningschef Annica Winberg, avdelningschef Charlotte Criwall, ekonomichef Anne-Marie Brinkborg och controller Charlotte Fahlén förordnas som ersättare.

  • Avdelningschef äger rätt att beslutsattestera på samtliga ansvar inom eget ansvarsområde.

  • Förvaltningschefen bemyndigas att löpande under året förordna besluts­attestanter och göra de förändringar som i övrigt är erforderliga t.ex. på grund av avgångar och nyanställ­ningar.

  • Register