§ 110 Anmälningsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/42824
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 110
Anmälningsärenden

Till handlingarna lades följande med stöd av delegation fattade beslut:

· Serveringstillstånd m.m.

Av alkoholhandläggarna fattade beslut i ärenden enligt alkohollagen 21 februari – 18 mars 2009.

· Förhandlingsprotokoll

Protokoll 2009-02-20 från förhandling med Kommunal Gotland om omfattningen av fortlöpande ledighet för fackligt uppdrag.

Protokoll 2009-02-24 från förhandling enligt MBL § 10 med Lärarförbundet om brott mot kollektivavtalet AB § 11 i fråga om utdelad diciplinpåföljd till MA.

Protokoll 2009-03-02 från förhandling med SKTF om omfattningen av fortlöpande ledighet för fackligt uppdrag.

· Övrigt

Följande av arbetsutskottet fattade beslut:

2009-03-10 att Gotlands kommun ska delta i evenemanget Earth Hour 28 mars 2009 (§ 76) och att nominera ledamöter till LAG Leader Gotland (§ 77).

Register