§ 111 Val. Föreningen Coompanion (f.d. Kooperativt utvecklingscentrum)

Utskrivet från: http://gotland.se/42823
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-03-26

KS § 111
Val. Föreningen Coompanion (f.d. Kooperativt utvecklingscentrum)

Kommunstyrelsen har att utse ersättare för ombudet till årsstämma i Föreningen Kooperativt utvecklingscentrum.

Kommunstyrelsens beslut

  • Till ersättare för ombudet till årsstämma 2009 – 2010 utses Yngve Andersson ( kd ).

  • Register