Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

ROT-avdraget för avlopp

ROT-avdraget (som ingår i HUS-avdraget) omfattar även  anläggande av avlopp.

Exempel på avloppstjänster som ger rätt till ROT-avdrag:

  • Infiltrationsanläggning
  • Kommunalt VA-Markarbeten
  • Indragning av vatten och avlopp
  • Sanitetsporslin
  • Trekammarbrunnar etc. 


Förutsättningen är att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att avloppet ska tillhöra bostaden. Observera att att det endast är arbetskostnaden som ger rätt till skattereduktion! Kostnad för maskiner räknas inte till arbetskostnad.

För närmare information, kontakta Skatteverket. 

Se länk:

Rot- och rutarbete privat  Skatteverket: https://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/rotrutarbete.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html