Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Under brandRädda

Rädda liv som är i uppenbar fara, men utsätt inte dig själv för risker. Tänk på att brandröken är giftig - ta dig ut genom att krypa längs golvet.

Varna

Varna dem som hotas av branden.

Larma

Larma genom att utlösa brandlarmet om sådant finns eller ring larmnumret 112 från en säker plats.
Möt upp Räddningstjänsten när de kommer.
Släck

Om du har tillgång till släckutrustning kan du påbörja släckningsarbetet genom att spruta med en brandsläckare mot glöden - inte på lågorna.