BUN § 15

Utskrivet från: http://gotland.se/42716

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2009-04-09
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-03-18

BUN § 15
Medborgarförslag: Anordnande av enkel scenbelysning i Säves Aula

Dnr KS 2008/0494-28; BUN 2008/240-60

Kommuninnevånaren Uno Nährström anför i ett medborgarförslag daterat 2008-10-31 följande:
Anslå några tusenlappar och låt anordna med det snaraste en enkel scenbelysning på Säveaulan best. av ett antal spotlights med respektive dimmerbrytare. När man hyr Säveaulan och genomför mindre evenemang har man inte ekonmiska möjligheter att hyra in ljustekniker med behörighet att sköta t ex ljussättning. Det borde finnas möjlighet att själv kunna reglera en hyfsad ljussättning på scenen utan att vara bunden av den i taket befintliga dagsljusbelysningen som verkligen inte gör någon glad.
Kommunfullmäktige delegerade 2008-11-24 ärendet till BUN (Kf § 2008/151). 
Gymnasiechefen Alf Nilsson anser att den anläggning som för närvarande finns i aulan är tillräcklig för gymnasieskolans behov. Det är Kultur- och Fritidsförvaltningen som ansvarar för uthyrningen av lokalen under annan tid än skoltid.

Gymnasiechefen Alf Nilsson föreslår därför att BUN överlämnar medborgarförslaget till Kultur- och Fritidsförvaltningen för handläggning.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för vidarebefordran till Kultur- och Fritidsförvaltningen för handläggning.