BUN § 17

Utskrivet från: http://gotland.se/42714

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2009-04-09
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-03-18

BUN § 17
Riktlinjer för avgiftsreducering vid Kulturskolan