BUN § 28

Utskrivet från: http://gotland.se/42703

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2009-04-09
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-03-18

BUN § 28
Fyllnadsval, ordinarie ledamot och ersättare i BUNs au

 

BUN-ledamoten Oskar Franke (m) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som ledamot i BUN. Oskar Franke har under mandatperioden varit ordinarie ledamot av BUNs arbetsutskott med Eva Lindström som ersättare.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Till ordinarie ledamot i BUNs arbetsutskott efter Oskar Franke (m) utses Stefan Wramner med Eva Lindström som ersättare.