BUN § 29

Utskrivet från: http://gotland.se/42702

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2009-04-09
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-03-18

BUN § 29
Förskola 2010

Den framtida förskoleverksamheten på Gotland är i behov av en utredning och en dialog med allmänheten av samma slag som grund- och gymnasieskolans projekt ”Skola Gotland 2008->”.  Utredningen bör belysa frågan om ev införande av en Förskolegaranti på Gotland och den bör också omfatta såväl kvalitetsfrågor som frågor kring förskolornas lokalmässiga placering.

Barn- och utbildningsnämndens beslut


  1. 1. Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa en handlingsplan för ett nytt projekt ”Förskola Gotland 2010->” enligt ovan.

    2. Ärendet skall behandlas vid BUNs sammanträde