BUN § 31

Utskrivet från: http://gotland.se/42700

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2009-04-09
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-03-18

BUN § 31
Remissrunda inom BUF angående ny kostorganisation

Ksau behandlade 2009-02-10 frågan om en förändrad och samordnad kostorganisation inom Gotlands kommun.

BUN-ledamoten Brittis Benzler hade föreslagit att ärendet ges en bred förankring i skolornas elevråd, kostråd och motsvarande forum för delaktighet och inflytande innan BUN avger sitt yttrande.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förvaltningen ges i uppdrag att vid BUNs sammanträde under förmiddagen den 31 mars 2009 redovisa en plan för genomförandet av remissomgången internt inom BUF.