BUN § 32

Utskrivet från: http://gotland.se/42699

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2009-04-09
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-03-18

BUN § 32
Rapporter

Skoldirektör Peter Molin rapporterade om
- Betygsjämförelser åk 9 år 2007 och gymnasiets inledande kurser år 2008
- Underhållsläget beträffande skolskjutsarnas busskurar (BUN au § 2008/111)
- Inbjudan till Idémässan 24-25 mars

För- och grundskolechef Mats Hanell rapporterade om
- Lägesrapport, fria skolvalet grundskolan

Ekonomichef Elisabeth Österdahl rapporterade om
- Månadsrapport januari 2009

Gymnasiechef Alf Nilsson rapporterade om
- BUNs merkostnader pga fristående gymnasieskolor
- Ansökan om riktat statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning

Ekonom Magnus Jönsson rapporterade om
- Uppföljning av internkontroll inom BUF

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna