§ 130 Sammanträdesdagar 2003

Utskrivet från: http://gotland.se/4264
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-10-16

§ 130
Sammanträdesdagar 2003

Au § 148
Förelåg av förvaltningen upprättat förslag till sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden och arbetsutskottet för 2003.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
 • Följande preliminära sammanträdesdagar för arbetsutskott och nämnd för 2003 fastställes.
  Kfn:s arbetsutskott

   

  Kfn:s arbetsutskott

  Kultur- och fritidsnämnden

   

   

  15 januari

  29 januari

  5 februari

  19 februari

  5 mars

  19 mars

  2 april

  23 april

  7 maj

  21 maj

  4 eller 11 juni

  18 eller 25 juni

  -- juli

  --  juli

  6 augusti

  20 augusti

  3 september  

  17 september

  1 oktober

  15 oktober

  5 november

  19 november

  3 december   

  17 december

   

Kultur- och fritidsnämndens beslut

 1. Kultur- och fritidsnämndens beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.