§ 132 Global Gotland, Integrationsgalan 2002

Utskrivet från: http://gotland.se/4262
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-10-16

§ 132
Global Gotland, Integrationsgalan 2002

Au § 152
Dnr 2002/205-76
Global Gotland 2002-09-20
Kulturavdelningen 2002-09-23
Kulturföreningen Global Gotland (tidigare Salsaklubben) ansöker om bidrag med 22 500 kronor för Integrationsgalan den 9 november på Borgen med syfte att främja det mångkulturella samhället Gotland.

Kulturavdelningen föreslår i tjänsteutlåtande att Global Gotland beviljas bidrag med 10 000 kronor samt förlustgaranti med 10 000 kronor ur anslaget för särskilda kulturarrangemang.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Global Gotland beviljas bidrag med 10 000 kronor samt förlustgaranti med 10 000 kronor för Integrationsgalan 2002.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.