§ 133 Gotlands Distrikt av Bygdegårdarnas Riksförbund, ansökan om bidrag för bygdegårdsturné med Panikteatern

Utskrivet från: http://gotland.se/4261
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-10-16

§ 133
Gotlands Distrikt av Bygdegårdarnas Riksförbund, ansökan om bidrag för bygdegårdsturné med Panikteatern

Dnr 2002/213-76
Gotlands Distrikt av Bygdegårdarnas Riksförbund 2002-09-30
Kulturavdelningen 2002-10-15
Gotlands Distrikt av Bygdegårdarnas Riksförbund, ansöker om bidrag med 10 000 kronor för bygdegårdsturné med Panikteatern den 17-20 oktober till bygdegårdarna i
Rone, Väskinde, Grötlingbo och Othem.

Kulturavdelningen föreslår i tjänsteutlåtande att Gotlands Distrikt av Bygdegårdarnas Riksförbund beviljas förlustbidrag med 8 000 kronor för turnén med Panikteatern ur
anslaget för särskilda kulturarrangemang.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Gotlands Distrikt av Bygdegårdarnas Riksförbund beviljas förlustbidrag med 8 000 kronor för turnén med Panikteatern.