2009-03-23, §§ 69

Utskrivet från: http://gotland.se/42523
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2009-03-23

Register

Regionstyrelsen 2009-03-23
Plats:
Suderbys herrgård, grupprum Golfen
Tid: 12.45-13.00
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius ( C ) , ordförande
Björn Jansson ( S ), 2 :e vice ordförande
Lars Thomsson ( C )
Per-Olof Jacobsson ( C )
Eva Gahnström ( C )
Gustaf Hoffstedt ( M )
Håkan Onsjö ( M )
Mats-Ola Rödén ( FP )
Sonia Landin ( S )
Åke Svensson ( S )
Hanna Westerén ( S )
Bo Björkman ( S )
Lilian Virgin ( S )
Brittis Benzler ( V )
Inger Harlevi ( M ), tjg ersättare
Övriga närvarande
Rut Smeds ( KD )
Jenny Guteäng ( M )
Yngve Andersson ( KD )
Anna Wickström ( S )
Stefaan De Maecker ( MP )
Leif Dahlby ( S )


Bo Dahllöf, regiondirektör
Per Lundin, stadssekreterare, tel: 269355