§ 139 Delegationsbeslut

Utskrivet från: http://gotland.se/4251
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-10-16

§ 139
Delegationsbeslut

Utbetalningslistor
Anställningsavtal
Beslut om utbildning

Dnr 2001/240-71
Unga Örnar på Gotland, slutredovisning av projektet Sommarkul 2002

Dnr 2002/079-71
Gotlands Ungdom För Framtiden, ansökan om registrering som förening