§ 34 Anhållan om förvärv av del av fastigheten Öja Gisle 1:34

Utskrivet från: http://gotland.se/42145
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-02-26

KS § 34
Anhållan om förvärv av del av fastigheten Öja Gisle 1:34

AU § 30
KS2008/491-25
- Tekniska nämnden 2008-10-22, § 272
- Ledningskontoret 2009-01-16

Tekniska nämnden har föreslagit att kommunen inte ska tillmötesgå anhållan från ägaren till fastigheten Gisle 1:43 att få köpa den angränsande fastigheten, Gisle 1:34. Skälet är att närheten till campingplatsen gör det angeläget för kommunen att ha kontroll över området.

Ledningskontoret har tillstyrkt tekniska nämndens förslag.

Kommunstyrelsens beslut

  • Gotlands kommun är in­te beredd att sälja fastigheten Öja Gisle 1:34.

  • Register