§ 39 Medborgarförslag. Anställdas folkbokföring

Utskrivet från: http://gotland.se/42140
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-02-26

KS § 39
Medborgarförslag. Anställdas folkbokföring

AU § 37
KS2008/0186-10
- Medborgarförslag 2008-04-22
- Ledningskontoret 2008-09-14

B Söderberg har i medborgarförslag föreslagit att alla anställda ska vara folkbok­förda i Gotlands kommun och för att öka skatteintäkterna.

Ledningskontoret har föreslagit att medborgarförslaget ska anses besvarat med dess utlåtande, vari framhålls att blivande medarbetare uppmanas att vara folkbok­förda på Gotland men att ett obligatoriskt krav skulle kunna försvåra rekrytering.

­Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets utlåtande.

  • Register