§ 40 Medborgarförslag. Bekräftelse på inkommande mail

Utskrivet från: http://gotland.se/42139
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-02-26

KS § 40
Medborgarförslag. Bekräftelse på inkommande mail

AU § 40
KS2008/421-10
- Medborgarförslag 2008-09-23
- Kommunfullmäktige 2008-10-27, § 124
- Ledningskontoret 2009-01-23

Görel Robsarve Malmros har i medborgarförslag föreslagit att alla till registrator inkommande mail ska bekräftas.

Kommunfullmäktige har delegerat ärendet till kommunstyrelsen.

Ledningskontoret har konstaterat att rutinen ingår i det nya ärendehanterings­system som successivt införs i förvaltningarna och föreslår att utlåtandet blir kommun­styrelsens svar.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Som svar översänds ledningskontorets utlåtande.

  • Register