§ 43 Begäran om tilläggsanslag för ökade hyreskostnader

Utskrivet från: http://gotland.se/42136
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-02-26

KS § 43
Begäran om tilläggsanslag för ökade hyreskostnader

AU § 42
KS2008/588-4
- Kultur- och fritidsnämnden 2008-12-10
- Ledningskontoret 2009-01-13

Kultur- och fritidsnämnden har begärt drygt 200 000 kr i tilläggsanslag för den höjda hyra som ombyggnaden av kommunhuset i Slite inneburit för bibliotekets del.

Ledningskontoret har avstyrkt förslaget och hänvisat till det i förhållande till nämndens budget låga beloppet och det ekonomiska läget.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Framställningen avslås.

  • Register