§ 45 Bokslutsdispositioner

Utskrivet från: http://gotland.se/42134
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-02-26

KS § 45
Bokslutsdispositioner

AU § 45
KS2009/76-4
- Ledningskontoret 2009-02-03
Inför 2008 års bokslut har ledningskontoret framlagt förslag till nedskrivning av vissa anläggningsobjekt.

Kommunstyrelsens beslut

 

  • I 2008 års bokslut görs nedskrivning av vissa anläggningsobjekt enligt ledningskontorets förslag med 17 908 000 kr.

     

  • Register