§ 50 Försäljning av Follingbo Norrbys 1:23, 1:26 och 1:28

Utskrivet från: http://gotland.se/42129
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-02-26

KS § 50
Försäljning av Follingbo Norrbys 1:23, 1:26 och 1:28

AU § 48
KS2008/620-15
- Tekniska nämnden 2009-12-17, § 381
- Ledningskontoret 2009-01-30

Tekniska nämnden har föreslagit att kommunen inte ska tillmötesgå anhållan om att få köpa fastigheterna Norrbys 1:23, 1:26 och 1:28 i Follingbo. Fastigheterna bildar ett sammanhängande område norr om Follingbo väg vid travbanan. Motivet för att inte sälja den delen av kommunens markinnehav i området är att bevara möjlig­heten att stödja hästsportens intressen.

Ledningskontoret har inte något att erinra mot tekniska nämndens förslag.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Kommunen är inte beredd att sälja fastigheterna Follingbo Norrbys 1:23, 1:26 och 1:28.

  • Register