§ 64 Nominering av ersättare till ALMI Invest Småland & Öarna AB

Utskrivet från: http://gotland.se/42115
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-02-26

KS § 64
Nominering av ersättare till ALMI Invest Småland & Öarna AB

- (Kommunstyrelsen 2008-12-09, § 323)

Gotlands kommun har att nominera en ersättare i styrelsen för ALMI Invest Småland & Öarna AB, ett av de åtta regionala dotterbolag till ALMI Invest AB som Almi bildat tillsammans med regionala aktörer.

Till bolagets styrelse har, på förslag av Gotlands kommun, utsetts Lars Thomsson ( c ).

­Kommunstyrelsens beslut

  • Till ersättare i styrelsen för ALMI Invest Småland & Öarna AB föreslås Björn Jansson ( s ).

  • Register