§ 65 Leader Gotland; nominering av styrelseledamöter

Utskrivet från: http://gotland.se/42114
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-02-26

KS § 65
Leader Gotland; nominering av styrelseledamöter

- Leader Gotland 2009-02-05

Normal 0 21 Gotlands kommun har av Leader Gotland ombetts nominera ledamöter till styrelsen - LAG (Local Action Group).

Kommunstyrelsen nominerade i mars 2008 Eva Gahnström ( C ) och Björn Jansson ( S ) till ledamöter i interimsstyrelsen för Leader Gotland. Ulla Petersson har också ingått i LAG.

Kommunstyrelsens beslut

  • Beslutet om nominering av ledamöter delegeras till arbetsutskottet (10 mars).
  • Register