§ 66 Ung Företagsamhet; information

Utskrivet från: http://gotland.se/42113
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-02-26

KS § 66
Ung Företagsamhet; information


Regionchefen Ung Företagsamhet Gotland, Erica Henningsson, och Robin Malmkvist berättade om UF:s verksamhet.

Register