§ 67 Anmälningsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/42112
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-02-26

KS § 67
Anmälningsärenden

 • Serveringstillstånd m.m.

  Av alkoholhandläggarna fattade beslut i ärenden enligt alkohollagen 23 januari – 19 februari 2009.

 • Förhandlingsprotokoll

  Protokoll 2008-12-02 med Vårdförbundet om löneförmåner för J.J. vid facklig utbildning på ledig dag.

 • Upphandlingar

  Ekonomidirektörens beslut i upphandlingar 1 oktober– 31 december 2008.

 • Bidrag

  Regiondirektörens beslut 6 februari 2009 att bevilja Studentkåren Rindi 12 000 kr till valborgsmässofirande.

  ­
 • Register