§ 68 Information

Utskrivet från: http://gotland.se/42111
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2009-02-26

KS § 68
Information

­ Till handlingarna lades:

  • Information enligt bifogad förteckning.

    Regiondirektör Bo Dahllöf informerade om besök från Tukums och den där pågående administrativa reform som kan komma att påverka det fortsatta samarbetet.
  • Register