2009-02-11, §§ 1-28

Utskrivet från: http://gotland.se/42075
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2009-02-11

Register

Byggnadsnämnden 2009-02-11
Plats:
S3, Tekniska förvaltningen, Bremergränd 1 Visby
Tid: 14.00 - 17.15
Närvaro
Beslutande
Lars Thomsson, ordf
Håkan Onsjö, v ordf, ej § 1
Lars Jakobsson
Allan Olofsson
Anna Enström
Göthe Malmros
Sven-Åke Malmberg
Lilly Wizén
Bertil Eneqvist
Anette Bäckman

Ersättare
Johan Malmros
Mikael Eriksson, § 1
Lena Lingvall
Daniel Bergvall
Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
 
24 februari 2009
Datum för anslags uppsättande 
25 februari 2009
Datum för anslags nedtagande 
19 mars 2009