BUN § 4

Utskrivet från: http://gotland.se/41974

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-02-26
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-02-11

BUN § 4
Förslag till kursutbud för Komvux’ egenverksamhet ht 2009