BUN § 6

Utskrivet från: http://gotland.se/41972

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-02-24
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-02-11

BUN § 6
2009 års ekonomi


Skoldirektör Peter Molin och ekonomichef Elisabeth Österdahl informerade om de ekonomiska förutsättningarna som gäller för BUN under år 2009.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporten läggs med godkännande till handlingarna