BUN § 7

Utskrivet från: http://gotland.se/41971

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-02-24
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-02-11

BUN § 7
Arbetsutskottets övriga beslut 2009-01-28

Au § 2 Remiss,  ”Flexibla behörighetskrav till gymnasieskolans yrkesprogram”
(Utb dep 2008/7831/G)
Dnr 2008/225-64

Au § 6 Ändrat datum för BUNs april-sammanträde 

Au § 7 Komplettering av BUNs beslut § 2008/47 – Motion; sommarkurser i svenska i lägre årskurser , Dnr 2008/045-63


Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Arbetsutskottets beslut godkänns