BUN § 11

Utskrivet från: http://gotland.se/41967

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-02-24
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-02-11

BUN § 11
Remiss ang ny kostorganisation inom Gotlands kommun

Ksau behandlade 2009-02-10 frågan om en förändrad och samordnad kostorganisation inom Gotlands kommun. Ärendet kommer att remitteras till BUN under våren 2009.

BUN-ledamoten Brittis Benzler föreslår att ärendet ges en bred förankring i skolornas elevråd, kostråd och motsvarande forum för delaktighet och inflytande innan BUN avger sitt yttrande.


Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Ärendet skall rapporteras för BUNs arbetsutskott 2009-03-04.